Storbryggeriet Bitburger ser
inte det ökande antalet hantverksbryggerier i Tyskland som ett hot. Istället
välkomnar man det nya, som man menar ökar intresset för öl och gör att fler
pratar om den gyllene drycken.

Jan Niewodniczanski är miljö- och teknikchef på Bitburger Braugruppe, en av de
största bryggerikoncernerna i Tyskland. I en intervju välkomnar han de många
nya hantverksbryggerierna som onekligen har etablerat sig på den tyska marknaden,
om än i en långsammare takt än i andra delar av världen. Detta har bland annat
tvingat Bitburger och andra etablerade bryggerier att starta sina egna ”Craft”-märken,
där man tillåter sig att experimentera och erbjuda kunderna ett bredare utbud
av öl.

Jan Niewodniczanski känner sig inte hotad av de nya ”craft”-bryggerierna (foto: Bitburger Braugruppe).

Niewodniczanski jämför också den
tyska och den amerikanska ölmarknaden och menar att den största skillnaden
handlar om industriernas struktur. Han menar att man med utgångspunkt i amerikanska
Brewers Associations definition
av hur stort ett bryggeri kan vara för att kallas ”craft”, även kan sätta
Bitburger under den rubriken. Detta inte minst eftersom många amerikanska ”craft”-bryggerier
har gått samman och bildat större enheter. Jan Niewodniczanski anser också att
många hantverksbryggerier världen över skulle vara glada över att, likt
Bitburger, kunna hävda att man ägts av samma familj i sex generationer i över
200 år och dessutom är helt oberoende.

Familjeägda
Bitburger Braugruppe är en av de
största bryggerigrupperna i Tyskland. 2017 sålde man 6,8 miljoner hektoliter öl
och omsatte 786,6 miljoner euro. Förutom Bitburger och König Pilsener, ingår
även märkena Königsbacher, Köstritzer, Licher, Nette och Wernesgrüner i
koncernen. Dessutom har man ett försäljningsavtal med Benediktiner
Weissbräu
i Ettal. Vid
sidan av ölbryggningen, äger Bitburger också Gerolsteiner Brunnen, en av de ledande tillverkarna
av mineralvatten i Tyskland.