275-årsjubilerande Glaabsbräu har ett bra år bakom sig, där man sålt mer öl än många andra. Men man har också gjort en hel del för att komma dit.

I år firar Glaabsbräu i Seligenstadt 275-årsjubileum, vilket bland annat uppmärksammas med festligheter den 15 och 16 juni. Men man kan också fira ett mycket bra fjolår. Försäljningen för Hessens äldsta bryggeri ökade med tio procent, trots att marknaden i förbundslandet som helhet minskade något. Med en årlig produktion på cirka 15 000 hektoliter är Glaabsbräu dock fortfarande ett av de minsta privatägda bryggerierna i Hessen.

Glaabsbräu har ett bra år bakom sig och ett jubileum framför sig (foto: Glaabsbräu).

En av anledningarna till den ökade försäljningen är den nya moderna bryggerianläggningen, som togs i bruk hösten 2015. Glaabsbräu har investerat ungefär en miljon euro för att skapa en bättre bryggprocess och ta fram öl utan tillsatser, kemiska stabiliseringsmedel och färgämnen. Bryggeriet producerar nu öl som till och med överträffar kraven i den tyska renhetslagen (Reinheitsgebot), säger ägaren Robert Glaab till Frankfurter Rundschau. Numera använder man också fler olika råvaror, exempelvis sju sorters malt och fjorton sorters humle.

Ett nytt reningssystem och en centrifug har dessutom fått ner vattenförbrukningen med cirka åtta procent. Detta har också minskat behovet av filtrering, vilket annars brukar ta bort en del smak från ölet. Den energi som förbrukas är dessutom helt klimatneutral, enligt Glaab. Som kronan på verket gjordes även en nylansering av varumärket i april förra året. Under jubileumsåret väntas cirka 6 000 besökare komma till bryggeriet för att få en rundtur i anläggningen och se var de nya ölen tas fram.