Det
bayerska bryggarförbundet har haft sin årliga pressträff. Där konstaterades
bland annat att det blir fler bryggerier i Tyskland, men också att det finns
utmaningar med en sjunkande försäljning.

Vid årsskiftet fanns det 1 539
bryggerier i Tyskland, vilket är 39 fler än ett år tidigare. Av dessa finns
cirka 42 procent, eller 654 stycken, i Bayern. Det berättade Bayerischer Brauerbunds vd Lothar
Ebbertz vid förbundets årliga pressträff. Den största tillväxten sker inom små-
och mikrobryggerier, det vill säga bryggerier med en produktion på max
1 000 hektoliter. Dessa utgör drygt 55 procent av alla tyska bryggerier. Cirka
72 procent av alla tyska bryggerier (cirka 1 100 stycken) producerar i dag
upp till endast 5 000 hektoliter per år, vilket bara motsvarar 0,91
procent av all öl som bryggs i Tyskland. Som jämförelse är det endast 66
bryggerier som står för 83 procent av den totala tyska ölproduktionen.

De små bryggerierna blir allt fler i Tyskland, där branschen står inför flera utmaningar (foto: Gettyimages).

Bayerska
bryggarförbundets ordförande
Georg Schneider pratade om något som bekymrar
de tyska bryggarna – den sjunkande försäljningen. Även om 2018 innebar en liten
uppgång, har trenden de senaste 25 åren varit tydlig. Schneider presenterade
tre förklaringar till detta: den demografiska situationen, förändrad livsstil (som
mer hälsomedvetenhet) och människors ökande mobilitet, som ofta hindrar
alkoholkonsumtion. Men trots detta ökar försäljningen av bayerska öl. Detta förklarar
Georg Schneider med det ökade utbudet alkoholfria öl, särskilt veteöl, och att
bayerska öl exporteras över hela världen. Bland länderna utanför EU är det Kina
som importerar mest från Bayern.

Det tyska bryggarförbundets ordförande Georg Schneider ser tre anledningar till sjunkande försäljning (foto: Bayerischer Brauerbund).

Georg
Schneider avslutade med att peka på några andra utmaningar som de tyska
bryggerierna står inför i framtiden. Internationaliseringen gör att bryggerierna,
särskilt de medelstora, är beroende av ett visst mått av samordning när det
gäller politik och ekonomi. Ett annat problem är tillgången på tomglas. Schneider
menar att det nuvarande retursystemet inte fungerar och att åtta eurocent pant
per flaska inte täcker kostnaderna. Ytterligare ett hot är den vikande
tillgången på utbildad arbetskraft. En sista utmaning handlar om klimatet. Förra
sommarens varma väder gav visserligen törstiga konsumenter, men var samtidigt dåligt
för humlen. Här sätter Schneider dock sitt hopp till nya, mer tåliga
humlesorter, som nu är under utveckling.