Karlsberg
Brauerei i Homburg ökar sin försäljning. Under 2018 sålde bryggeriet mer öl
såväl i Tyskland som utomlands samtidigt som rörelseresultatet förbättrades.

På den tyska marknaden ökade Karlsberg Brauereis försäljning av de egna märkena Karlsberg och Mixery med
tio procent, till 73,2 miljoner euro förra året. Utlandsförsäljningen ökade i
sin tur med 30,8 procent till 18,3 miljoner euro, att jämföra med 14 miljoner
2017. Om man räknar in alla märken som Karlsberg distribuerar uppgick försäljningen
till 130,9 miljoner euro, vilket är en ökning med 6,3 procent mot året innan. Det
förbättrade resultatet beror enligt bryggeriet huvudsakligen på ett antal
framgångsrika produktlanseringar.

Karlsberg Brauereis försäljning ökade med tio procent under 2018 (foto: Karlsberg Brauerei).

Karlsbergs
försäljningsstrategi med att satsa mer på produkter med höga marginaler
samt en genomförd prisökning har lett till en avsevärd höjning av bruttovinsten,
som uppgår till 77,4 miljoner euro (mot 70,8 miljoner 2017). Rörelseresultatet
har också ökat markant. Intäkterna innan räntor, skatter, avskrivningar och
amorteringar (EBITDA) var 19,6 miljoner euro (14,8 miljoner året innan).
Intäkterna innan räntor och skatter (EBIT) var 9,5 miljoner euro (2017: 5,4
miljoner). Nettoinkomsten på fyra miljoner euro var betydligt högre än året
innan, då den var 0,8 miljoner.

Under
2019 väntas
dock en mindre försämring av försäljningen, bland annat
eftersom bryggeriet tror att det blir svårt att upprepa den försäljning man
hade under förra årets varma sommar. Bryggeriledningen tror att
rörelseresultatet EBITDA kommer att hamna någonstans mellan 15,5 och 18,5
miljoner euro. Man tror också att kostnaderna för marknadsföring och på säljsidan
kommer att öka betydligt.

Karlsberg
Brauerei grundades 1878
i staden
Homburg i Saarland, som då var en del av Bayern. Bryggeriet namngavs efter ett
närliggande slott. Dagens ägare Richard Weber är barnbarnsbarn till bryggeriets
grundare. Utanför Tyskland kallas bryggeriets öl för Karlsbräu, för att det
inte ska blandas ihop med danska Carlsberg. Bland bryggeriets lokala märken finns Becker’s Pils, Zischke
och Trierer Löwenbräu.