Wernesgrüner
har en ny anläggning för att fylla sin öl på fat. Den är anpassad för fat i
storlekarna trettio och femtio liter och kan fylla upp till nittio fat i
timmen.

Innan ölet fylls på görs faten rena både
invändigt och utvändigt och kvalitetsgranskas. Sedan fylls ölen på, varefter en
ny kvalitetskontroll görs. De fyllda faten ställs sedan på pall och säkras med
hjälp av en speciell transportsäkringsmaskin, innan de skickas iväg för vidare
distribution. Det som utmärker anläggningen är den ledarmade robot, som kan
utföra arbetet på en begränsad yta och se till att faten fylls på även när
takten är hög.

En ny ledarmad robot klarar av att arbeta i hög takt och i små utrymmen (foto: David Rötzschke).

Totalt
investerar
Wernersgrüner Brauerei två miljoner euro i den nya fatanläggningen. Installationen
av den nya anläggningen innebar också en del utmaningar. Rivningen av den gamla
fatanläggningen från 1989 samt planering och byggande av den nya krävde två
månaders planering. Under planerings- och byggtiden var drygt tjugo företag
inblandade i projektet.

Samtidigt meddelar bryggeriet
att man utökar sitt flasksortiment med en 33-centiliters ”Steinie”-flaska. Från
och med mitten av april kommer Wernesgrüner Pils Legende och Wernesgrüner Landbier 1436 att säljas i
de kompakta flaskorna. I de östra förbundsländerna finns ölen också att köpa i
en ny, återvinningsbar låda för tjugo flaskor.

Två av Wernesgrüners öl kommer att finnas på så kallad Steinie-flaska (foto: Wernesgrüner Brauerei).

Wernesgrüner
Brauerei grundades
redan 1436 och är ett av världens äldsta bryggerier. För
närvarande marknadsför bryggeriet sex olika ölvarianter: Wernesgrüner Pils Legende, Wernesgrüner
Landbier 1436
, Wernesgrüner
Alkoholfrei
, Wernesgrüner Radler,
Wernesgrüner Naturtrüb Radler och Wernesgrüner Naturtrüb Radler Alkoholfrei.
Sedan 2002 ägs bryggeriet av Bitburger Braugruppe.