Radeberger Gruppe meddelade förra veckan att man stänger sitt kölschbryggeri i Köln. Det så kallade Haus Kölscher Brautradition har anor från 1296 och är en av Radebergers fjorton anläggningar i Tyskland.

I en tvåstegsprocess kommer Radeberger föra över produktionen av sina kölschmärken till Cölner Hofbräu Früh, som är det näst största bryggeriet i Kölnområdet med en årlig produktion på cirka 400 000 hektoliter. I det första steget flyttas anläggningen för buteljering av returflaskor och tillhörande logistik från bryggeriet i Mühlheim i slutet av 2020. Det andra steget innebär att fatfyllningsanläggningen och själva öltillverkningen flyttar under hösten 2021.

Radeberger stänger sitt Kölnbryggeri och flyttar produktionen till Früh (foto: Christian Knieps).

Radeberger har visserligen ett annat bryggeri i Dortmund, endast tio mil från Köln. Man kan dock inte flytta produktionen dit på grund av de speciella regler som gäller kring öl av kölschtyp. Sedan 1997 har namnet kölsch skyddad ursprungsbeteckning i EU, vilket innebär att det bara är öl som bryggs inom fem mil från staden Köln och som omfattas av den så kallade Kölsch-konventionen som får kallas för just kölsch. I Radebergers Haus Kölscher Brautradition bryggs kölsch av märkena Sion, Sester, Peters, Dom och Gilden. Radeberger Gruppe blev 2018 åter Tysklands största bryggerikoncern med en försäljning på 11,65 miljoner hektoliter öl.