En mörk skugga vilar över Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), som ska dela ut priser till de kvalitetsmässigt
bästa ölen i samband med de tyska bryggarnas dag den 5 juni. Ett av de deltagande
bryggerierna har fråntagits sina priser på grund av fusk.

Enligt den tyska lokaltidningen Südkurier
har bryggeriet Fürstenberg, som ingår
i Paulaner Gruppe och därmed delägs
av Heineken, fråntagits alla årets medaljer
efter bedrägerianklagelser. Enligt tidningens källor har bryggeriet fifflat med
de prover som skickas in för bedömning. Varje bryggeri måste skicka in två
prover av de öl som ska testas till DLG.
Ölen ska vara bryggda och buteljerade med en månads mellanrum. När DLG sedan
provar de två ölen måste de smaka exakt likadant. Avvikelser i smak eller små
ändringar i receptet leder till poängavdrag.

Fürstenberg Brauerei fråntas alla sina DLG-medaljer efter fuskanklagelser (foto: Simon Guy).

För att minimera risken för avvikelser ska Fürstenberg dock ha
skickat in två prover från samma bryggningstillfälle. Dessa har sedan försetts
med etiketter med olika datum. Normalt är denna form av fusk svår att upptäcka,
men i detta fall har bryggeriet åkt fast. Som en följd har en av bryggeriets seniora
tekniker blivit avskedad. Nu verkar det dock som att denna skandal inte är isolerad
till ett bryggeri. Det lär snarare vara så att det tillhör vanligheterna att
bryggerier skickar in två prover från samma batch. Särskilt gäller detta öl som
bryggs sällan och med lång tid mellan bryggningarna. Nu menar många att priset
kommer att tappa i anseende om inte DLG kan förhindra att detta händer.

DLG är en ideell jordbruksorganisation som varje år kvalitetstestar
mer än 30 000 livsmedel i olika kategorier. En av de största och
viktigaste varugrupperna är öl. Bland annat undersöks vört, alkohol,
grad av jäsning, ölets färg, pH-värde och biologisk hållbarhet. Faktorer som råvarornas kvalitet eller hållbarhet
vägs dock inte in. Priser delas ut i form av guld-, silver- eller bronsmedaljer.
Mer än en vinnare kan utses i varje kategori; ibland belönas så mycket som
nittio procent av alla testade produkter med medaljer i någon valör. Priset är
därför mycket populärt bland bryggarna.