Den tyska odlingsarealen för maltkorn ligger på cirka 385 000 hektar
i år, vilket dock är betydligt mindre än förra årets 444 200 hektar.
Långsiktigt kommer odlingsarealen för maltkorn ligga runt 300 000 hektar.

Enligt en rapport från den tyska kornmältningsorganisationen Braugersten-Gemeinschaft,
bidrog det kalla och blöta vädret i maj till att fukta jorden samt mildra skador
på kornet orsakade av den tidiga vårens torka. De flesta plantorna lyckades
återhämta sig snabbt och utvecklades bra, vilket ledde till ganska optimistiska
första uppskattningar av årets kornskörd. I de tyska regioner som har bra
tillgång till vatten bidrog värmeböljan i slutet av juni till att växtligheten
tog riktig fart. Odlingsjordens fuktighet är dock ojämnt fördelad över landet,
vilket troligen kommer att leda till stora regionala skillnader när det gäller
kornskördarnas storlek.

Tillgången till tyskt vårkorn är generellt sett bra i år (foto: Braugersten-Gemeinschaft).

I regioner med sen sådd är full mognad fortfarande möjlig om
kornet utvecklas normalt under de kommande veckorna. De regioner där man sått
tidigt kommer dock förmodligen inte gynnas av mer regn, eftersom den senaste
tidens torra och varma väder redan gjort att kornet nästan är helt moget.
Generellt sett är tillgången till tyskt vårkorn bra. Det har förekommit en del
växtsjukdomar under säsongen, men dessa har hållits i schack tack vare
förebyggande åtgärder. De kornsorter som främst odlas i år är Avalon, Quench,
Accordine, Leandra, Solist och RGT Planet.