Den tyska ölkonsumtionen gick markant
bakåt under årets första sex månader. Bara en av de största bryggerikoncernerna
går med plus.

Mellan januari och juni i år föll den
tyska ölförsäljningen med 1,4 miljoner hektoliter jämfört med samma period
förra året. Det motsvarar en minskning på cirka 14,5 miljoner ölbackar. Som om
det inte vore nog ser inte prognoserna för den andra halvan av året så mycket
bättre ut. Bedömare tror att 2019 kommer att vara ett rejält förlustår för
många tyska bryggerier. Detta enligt preliminära siffror som publiceras i
tidningen Die Welt.

Tyskarna drack en dryg miljon hektoliter mindre öl första halvåret (foto: Getty Images).

2019 började ändå ganska bra för
den tyska bryggerinäringen. Fram till och med april gick ölförsäljningen upp
med nästan två procent. I maj och juni sjönk dock plötsligt ölkonsumtionen med
tio procent, bland annat på grund av dåligt väder. Att förra årets siffror var
bättre beror inte bara på soligare och varmare väder, det var också ett
fotbolls-VM som hjälpte till att dra upp försäljningssiffrorna.

För storbryggerierna går det också
tungt, med ett undantag. Familjeägda Warsteiner
är ett av få bryggerier som går med plus första halvan av 2019. Den inhemska
försäljningen ökade med tre procent. En anledning till detta är att Warsteiner,
till skillnad från många andra, inte har höjt sina priser på länge och därmed
ligger betydligt lägre än sina största konkurrenter. Bryggeriet flaggar dock
för att man kommer att behöva höja sina priser under hösten. Enligt tidigare
erfarenheter brukar en prishöjning innebära ett tapp på minst 200 000
hektoliter.