Ölkonsumtionen i norra Tyskland har sjunkit kraftigt. Enligt en nyligen presenterad undersökning dricker mer än hälften av nordtyskarna sällan eller aldrig öl. Istället är det en annan dryck som ökar i popularitet.

Undersökningen heter ”Trink Was(ser) Deutschland!” och är gjord på uppdrag av försäkringskassan Techniker Krankenkasse. Den visar att den totala ölkonsumtionen faller kraftigt i de norra delarna av Tyskland. I studien svarar 56 procent av nordtyskarna att de sällan eller aldrig dricker öl. Ingen annanstans i Tyskland dricks det så lite öl som i den norra regionen, som omfattar Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen och Mecklenburg-Vorpommern.

I norra Tyskland dricker mindre än hälften av befolkningen öl regelbundet (foto: Shutterstock).

Jämförelser med tidigare
år visar att ölets popularitet bland de alkoholhaltiga dryckerna stadigt sjunker i de norra delarna av Tyskland. 2010 drack en av fyra nordtyskar öl varje dag eller flera gånger i veckan; 2019 är det bara en av tio. Att ölförsäljningen föll med tre procent under det första halvåret i år bekräftar att trenden med sjunkande ölkonsumtion håller i sig.

I Nordtyskland är det istället något annat som konsumeras i större utsträckning än i någon annan del av landet – energidryck. Nio procent av alla under fyrtio år dricker energidryck flera gånger i veckan eller varje dag. Det är fyra procent mer än den genomsnittliga tyska konsumtionen. Undersökningen visar dessutom att nordtyskarna dricker för lite vatten, särskilt den arbetande delen av befolkningen. Endast 57 procent av de svarande anger att de dricker tillräckligt med vatten under arbetsdagen.