Det tyska förbundet för privata bryggerier vill se en dubbling av panten på ölflaskor. Motivet är att fler öldrickare ska lämna tillbaka flaskorna för återvinning.

Förbundet Private Brauereien vill att panten för vanliga ölflaskor höjs över hela Tyskland, från dagens 8 eurocent till minst 15 eurocent. För bygelflaskor vill man att panten höjs från 15 till 25 eurocent. Samtal om att höja panten för flaskor och ölbackar har pågått mellan bryggeriorganisationerna och handeln sedan början av detta år. Bryggerierna varnar för att det tyska pantsystemet kommer att braka samman om det inte finns en överenskommelse vid slutet av året. I dag är det många öldrickare som inte tycker att det är värt att lämna tillbaka de tomma flaskorna, vilket gör att bryggerierna inte har tillräckligt med flaskor att fylla sina öl i. Enligt beräkningar är i dagsläget mellan tre och fyra miljoner returflaskor i cirkulation över hela Tyskland.

Georg Rittmayer vill höja panten på flaskor rejält (foto: Brauerei Rittmayer).

Organisationen för privata bryggerier i Bayern ställer ännu högre krav. Fyrtio av fristatens bryggerier vill att panten höjs till 30 eurocent, oavsett vilken typ av flaska det handlar om. Om det är realistiskt är dock tveksamt enligt förbundets ordförande Georg Rittmayer. Att höja panten till 15 eurocent för vanliga flaskor och till 30 eurocent för bygelflaskor är dock ett minikrav, säger han och menar att även panten för tomma ölbackar behöver höjas. Varje år betalar Brauerei Rittmayer cirka 70 000 euro för att köpa in 7 500 nya ölbackar. Ett annat bryggeri i Franken kräver att panten för ölbackar höjs till nio euro. Annars är bryggeriets hela existens hotad, menar man.