Diskussionen om elsparkcyklar är högaktuell även i Tyskland där de ofta används av människor som fått i sig lite för mycket. Inför den stundande Oktoberfest tar polis och arrangörer därför i med hårdhandskarna.

Under Oktoberfest kommer strikta regler gälla för elsparkcyklar runt festområdet Theresienwiese. Det har staden München, polisen och elsparkcykeluthyrarna kommit överens om. Totalt förbud för elsparkcyklar kommer att gälla inom själva festområdet och de närmaste omgivningarna. I utkanten av förbudsområdet kommer fem parkeringsställen inrättas där besökarna kan ställa sina elsparkcyklar. Staden München kommer också se till så att dåligt parkerade elsparkcyklar inte orsakar snubbelolyckor bland Oktoberfests talrika besökare.

Elsparkcyklar kommer inte vara tillåtna i närheten av festområdet under Oktoberfest (foto: Pexels/Denniz Futalan).

Mellan klockan 17.00 och 06.00 kommer det dessutom vara omöjligt att hyra elsparkcyklar inom en radie på en kilometer från förbudsområdet. Detta kommer uthyrarna se till genom att använda så kallad geofencing eller geostaket, det vill säga möjligheten att kontrollera teknisk utrustning inom ett visst område. I den norra delen av detta område, som bland annat inkluderar området runt centralstationen samt Stachus, kommer även parkering av elsparkcyklar vara förbjuden under natten.

I dag erbjuder fem företag tillsammans cirka 5 000 elsparkcyklar till uthyrning i München. Staden har en uppgörelse med uthyrarna för att undvika att sparkcyklarna exempelvis blockerar trottoarer och orsakar irritation. Bortsett från de många fyllekörningarna, har staden, polisen och uthyrarna överlag positiva erfarenheter av samarbetet, skriver Süddeutsche Zeitung. Många menar dock att det finns utrymme för förbättringar. Partiet SPD vill till exempel se att uthyrarna tydligare informerar användarna om vilka regler som gäller. Ett av företagen, svenska Voi, ligger här i framkant med en virtuell körskola på webben.