Den 4 november klipptes bandet till Holstens nya bryggeri i Hausbruch strax utanför centrala Hamburg, endast två år efter att det första spadtaget togs.

Ungefär 400 inbjudna gäster, bland annat dignitärer från såväl politik som näringsliv samt bryggerianställda, hade samlats för att se starten på nästa etapp i Holsten-Brauereis 140-åriga historia. Flytten till Hausbruchinnebär att bryggeriet lämnar Hamburg-stadsdelen Altona, där det huserat sedan starten 1879. Den nya anläggningen invigdes med tal av Hamburgs borgmästare Peter Tschentscher, som också klippte bandet tillsammans med Sebastian Holtz, vd för Carlsberg Deutschland och Michael Hinrichs från Carlsberg Group, där Holsten numera ingår.

Sebastian Holtz, Peter Tschentscher och Michael Hinrichs klipper bandet.
(Foto: Holsten-Brauerei)

Med den nya bryggerianläggningen är det mycket som blir bättre för Holsten, som kortare avstånd, toppmoderna lokaler och bättre infrastruktur. Den nya placeringen gör också att man nu kan ha tillverkningen igång hela nätterna utan begränsningar. Med det nya bryggeriet har Holsten kapacitet att brygga cirka en miljon hektoliter öl per år. Varje dag kan man fylla ungefär en miljon flaskor och 3 000 fat via två linor, vilket motsvarar 60 000 flaskor eller 180 fat i timmen. Varje dag kommer 100 lastbilar ta sig till bryggeriet för att hämta öl för vidare leverans. Till skillnad från den gamla anläggningen kommer trafiken i stadens centrum inte påverkas av detta.

Holstens nya bryggeri i siffror
Total tomtyta: ca 65 000 kvm
Total byggnadsyta: ca 24 500 kvm
Bryggkapacitet: 1 miljon hektoliter/år
Antal fyllda flaskor: 1 miljon/dag
Kapacitet buteljeringslinan: 60 000 flaskor/timme
Kapacitet fatfyllningsanläggningen: 180 fat/timme
Kapacitet förpackningsanläggningen: 14 000 flaskor/timme
Lagringskapacitet: 18 000 pallar med fulla flaskor, 30 000 pallar tomglas
Antal lastbilar: 100/dag