Enligt uppskattningar kommer den tyska ölförsäljningen att minska med 2,2 procent i år till ungefär 91,7 miljoner hektoliter. Det är den lägsta siffran sedan Tysklands återförening 1990. Försäljningen är till och med lägre än den var i det självständiga Västtyskland.

Av alla tyska bryggerier med en försäljning på mer än en miljon hektoliter ser nio av femton ut att minska sin försäljningsvolym under 2019. Endast fyra ser ut att öka sin försäljning, medan resterande två kommer att ligga kvar på samma nivå som året innan. Om trenden från årets första elva månader håller i sig kommer de två bryggerier som tappar mest vara Oettinger och Erdinger, som tillsammans står för ungefär tre fjärdedelar av den totala försäljningsminskningen bland Tysklands femton största bryggerier.

Årets tyska ölförsäljning ser ut att minska med drygt två procent (foto: diepresse.com).

Oettinger kämpar allt hårdare i segmentet mellan lågprismärken och premiumöl som säljs till nedsatta priser. Erdinger, som är Tysklands ledande veteölsproducent, befinner sig däremot inom ett marknadssegment som ser ut att tappa 7,3 procent i år, enligt marknadsanalysföretaget Nielsen. Totalt verkar det som att de femton största ölmärkena i Tyskland kommer att tappa ungefär 800 000 hektoliter i försäljning under 2019 och ”endast” sälja cirka 35,7 miljoner hektoliter öl. Det motsvarar i grova drag 39 procent av den totala tyska ölförsäljningen.

Det kommer dock inte bli några större förändringar på listan över Tysklands största ölmärken jämfört med förra året. Krombacher kommer återigen vara störst, följt av Oettinger, Bitburger, Veltins, Paulaner, Beck’s, Warsteiner, Hasseröder, Erdinger, Augustiner, Radeberger, Franziskaner, Ur-Krostitzer, Jever och König, rapporterar branschtidningen Inside Getränke.