Familjeägda Alpirsbacher Klosterbrauerei får ta emot Baden-Württembergs näringslivsmedalj för framstående prestationer inom företagande och för sitt bidrag till förbundslandets ekonomi.

Bryggeriägare Carl Glauner och vd Markus Schlör tog emot hederspriset ur näringslivsminister Nicole Hoffmeister-Krauts hand vid en ceremoni i Neuen Schloss i Stuttgart i mitten av november. Alpirsbacher Klosterbrauereis verksamhet står på flera ben. Förutom bryggeridelen, utgör Alpirsbachers bryggeriupplevelsevärld en stor turistattraktion i sig i Schwarzwaldområdet. Vid prisutdelningen underströks även bryggeriets sociala funktion i sitt närområde, som innebär att man bland annat bidrar till att skydda natur och miljö, stödjer olika projekt och föreningar och är på så sätt med om att stärka den regionala identiteten.

Nicole Hoffmeister-Kraut, Carl Glauner och Markus Schlör (foto: Diana Rasch).

Under ceremonin delades det ut hedersmedaljer till sammanlagt tre företag och tolv individer, som alla på något sätt bidragit till Baden-Württembergs ekonomiska framgångar, sociala sammanhållning och innovationsförmåga. Baden-Württembergs näringslivsmedalj har delats ut sedan 1987 till personer och företag som gjort viktiga insatser för förbundslandet. Alpirsbacher Klosterbrauerei köptes 1877 av familjen Glauner, som därmed återupplivade bryggeriverksamheten från ett benediktinkloster från 1000-talet. Dagens namn fick bryggeriet dock först 1906. Bryggeriet har i dag ett 100-tal anställda och producerar drygt 200 000 hektoliter öl varje år.