En nyligen genomförd undersökning visar att tyska öldrickare är mycket traditionsbundna. En majoritet anser att öl måste bryggas enligt den tyska renhetslagen. Ölets smak, doft och naturlighet är även avgörande vid inköp.

Enligt undersökningen gjord av Splendid Research dricker 63 procent av de tyska konsumenterna öl åtminstone två gånger i veckan. Oftast har de en pilsner i glasen – 85 procent dricker denna ölstil regelbundet. Detta följs av ölblandningar (73 procent) och den i München välbekanta ljusa lager-stilen Helles (70 procent). Extra populärt är Helles bland kvinnorna, där 46 procent säger sig dricka denna stil. När det gäller ölblandningar dricks dessa av 53 procent av kvinnorna, men endast 47 procent av männen.

Tyska öldrickare föredrar de typiskt tyska ölstilarna visar en undersökning (foto: Bayerischer Brauerbund).

Ölstilar som inte uppfattas som typiskt tyska (craft beer) dricks huvudsakligen av män i åldrarna tjugo till fyrtio år. Det handlar främst om stilar inspirerade av USA, men även Belgien och Storbritannien, eller ursprungligen tyska ölstilar som bryggs på nya sätt. 43 procent av de tyska öldrickarna har någon gång provat dessa ur tysk synvinkel icke-traditionella ölstilarna, men majoriteten uppger att de på sin höjd dricker dem några få gånger om året.

Undersökningen ger inget klart svar på vilket bryggeri som drickarna av klassiska ölstilar föredrar. De mest populära är jättar som Krombacher, som föredras av nio procent, följt av Becks (åtta procent) och Bitburger (sex procent). Den överlägset mest populära ölblandningen är Schöfferhofer Grapefruit, som dricks av femton procent av konsumenterna. I topp bland de alkoholfria ölen ligger Krombacher 0,0% och Erdinger Alkoholfrei, som dricks av tretton respektive tolv procent av de svarande.

Via en online-undersökning i oktober 2019 fick marknadsundersökningsföretaget Splendid Research in svar från 1 229 tyska öldrickare i åldrarna 16 till 69 år. Frågorna handlade om deras generella inställning till öl, liksom deras dryckes- och inköpsvanor. Dessutom mätte man konsumenternas inställning till 146 olika ölmärken, med frågor om hur väl man känner till märket, hur ofta man dricker det och vilken bild man har av märket.