Warsteiner ser tillbaka på ett år med en något minskad försäljning, men där man ändå lyckades ta nya marknadsandelar. Så totalt sett var 2019 fullt godkänt för bryggerijätten.

Förra året minskade Warsteiners totala försäljning med 1,6 procent jämfört med 2018. Den inhemska försäljningen minskade med 0,8 procent. Efterfrågan från handeln ökade dock något, trots att Warsteiner höjde sina priser i oktober. Försäljningen av bryggeriets alkoholfria ölsorter ökade med tretton procent; den alkoholfria Radler med hela 31 procent. Detta resultat innebär att Warsteiner tar ytterligare marknadsandelar i det tyska pilsnersegmentet, såväl för pilsner med som utan alkohol. Bryggeriets marknadsandel för vanlig pilsner ligger nu på 4,6 procent (en ökning med 0,4 procent) och för alkoholfri pilsner på rekordhöga 5,9 procent (+1,7 procent).

Trots minskad försäljning lyckades Warsteiner ta marknadsandelar under 2019 (foto: Warsteiner).

Försäljningen utanför Tyskland minskade med 4,5 procent under fjolåret, bland annat eftersom stora marknader som Nederländerna, Italien och USA gick sämre än väntat. Å andra sidan ökade försäljningen i länder som Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Ukraina. Warsteiner tror dock att utlandsförsäljningen kommer att stärkas under 2020, inte minst tack vare att man tecknat distributionsavtal med strategiskt viktiga partner i Storbritannien och Kina.

Inför 2020 är förväntningarna höga hos Warsteiner. Inte minst sommarens fotbolls-EM tror man kommer att ge ölbranschen en välbehövlig knuff. I samband med mästerskapet planerar bryggeriet en stor marknadsföringskampanj i Tyskland och Nederländerna. Dessutom satsar man stort på TV-reklam redan från början av året. En stor del av marknadsföringsbudgeten kommer också att läggas på lanseringen av det nya ölet Brewers Gold, som når tyska butiker och restauranger i februari.

Warsteiner är ett av de största privatägda bryggerierna i Tyskland. Det grundades 1753 och ägs i dag av den nionde generationen. I Warsteiner Gruppe ingår även Herforder Brauerei, Privatbrauerei Frankenheim, Isenbeck, Weissenburg och Paderborner Brauerei. Man har även andelar i König Ludwig Schlossbrauerei. I dagsläget exporterar Warsteiner sina produkter till drygt femtio länder världen över.