2019 såldes det cirka 92 miljoner hektoliter öl i Tyskland. Det är en minskning med 1,9 procent eller 1,8 miljoner hektoliter jämfört med året innan. Siffrorna som presenteras av den tyska statistiska centralbyrån Destatis omfattar inte alkoholfri öl, andra maltdrycker eller öl som importerats från länder utanför EU.

82,6 procent av den öl som såldes i Tyskland 2019 var avsedd för den inhemska marknaden. Det är en minskning med 2,1 procent eller 7,6 miljoner hektoliter jämfört med 2018. Exporten uppgick till knappt sexton miljoner hektoliter, en minskning med en dryg procent från året innan. Nio miljoner hektoliter såldes till andra EU-länder (-4,3 procent) och sju miljoner hektoliter till länder utanför EU, vilket är en ökning med 3,4 procent från 2018. Så kallad Haustrunk (öl avsedd att drickas av bryggerianställda) uppgick till 124 000 hektoliter (-5,2 procent).

Tyskarna köper allt mindre öl medan exporten utanför EU ökar (foto: Getty Images).

Ölblandningar, det vill säga öl blandat med lemonad, cola, fruktjuice eller andra alkoholfria tillsatser, stod för 4,8 procent av den totala ölförsäljningen under 2019. Det motsvarar knappt 4,4 miljoner hektoliter, vilket är ungefär en procent mindre jämfört med fjolåret.

Sedan 1993, då en ny skattelagstiftning trädde i kraft, har den tyska ölförsäljningen minskat med tjugo miljoner hektoliter eller 17,8 procent. Den inhemska försäljningen har minskat med 27,6 procent under perioden, medan export och Haustrunk har mer än dubblerats och ökat med 132 procent.