Det bayerska bryggarförbundet ser ljust på framtiden för Bayerns bryggerinäring. Detta trots att försäljningssiffrorna har sjunkit det senaste året.

Efter ett bra 2018 var det inte oväntat att de bayerska bryggeriernas försäljning skulle sjunka något under 2019. Under en presskonferens i München presenterades siffror från det bayerska bryggarförbundet, Bayerische Brauerbund, som visar att det såldes 23,8 miljoner hektoliter öl i fristaten under fjolåret. Det är en minskning med 3,3 procent, eller 820 000 hektoliter, jämfört med året innan. Nedgången kunde inte motverkas av att alkoholfria öl fortsätter att sälja bra, även om de inte räknas med i den officiella försäljningsstatistiken.

Bayerska bryggarförbundets ordförande Georg Schneider ser positivt på framtiden trots minskad försäljning (foto: www.sachon.de).

Bayerska bryggarförbundets ordförande Georg Schneider är trots nedgången fortfarande positiv till den bayerska bryggerinäringens fortsatta utveckling. Han menar att Bayerns ölsorter är uppskattade världen över, inte bara de som är namnskyddade som ”Bayerskt öl”, utan även de allt fler innovativa märken som bland annat uppmärksammas för sina hållbara tillverkningsmetoder.

Det bayerska bryggarförbundet menar dock att en ändring av pantsystemet är nödvändigt. Allt fler singelflaskor och det ökade antalet nya förpackningar ställer högre krav på återvinningen och bromsar cirkulationen av återanvändbara flaskor. Det i sin tur innebär att bryggerierna måste ha fler tomglas i lager för att undvika flaskhalsar, särskilt på sommaren. Sammantaget bidrar detta till att glappet mellan kostnaderna för att skaffa fram tomglas och den pant som erhålls ökar. Det bayerska bryggarförbundet ser gärna en höjning av panten, något man menar bara kan uppnås genom samarbete mellan livsmedels- och dryckeshandeln, de som har hand om pantmaskinerna och bryggerinäringen.