Flensburger Brauerei kan se tillbaka på sex raka år med tillväxt. Även efter ett rekordår som 2018 lyckades det nordtyska bryggeriet öka ytterligare under fjolåret.

Under det varma 2018 ökade Flensburger Brauerei sin försäljning med tretton procent från året innan. Inför 2019 satte bryggeriet upp det minst sagt ambitiösa målet att försäljningen skulle ligga kvar på de 630 000 hektoliter som såldes under rekordåret. Resultatet blev över förväntan. Trots att 2019 blev ett mer normalt år, med svalare och blötare sommar, lyckades Flensburger inte bara bevara utan till och med öka sin inhemska försäljning med två procent till 642 000 hektoliter.

Flensburger Brauerei har i dag sexton produkter i sortimentet (foto: Flensburger Brauerei).

Flensburger har i dag sexton produkter i sitt sortiment. Under 2019 var det de alkoholfria sorterna, som Flensburger Frei och Radler Alkoholfrei, som ökade mest med drygt 10,2 procent jämfört med året innan. Det öl som säljer bäst är dock fortfarande Flensburger Pilsener, som står för 66 procent av bryggeriets totala försäljning. Under 2020 siktar bryggeriet bland annat på att fortsätta ta marknadsandelar och att anställa mer personal på säljsidan. Flensburger Brauerei grundades 1888 och har hela tiden varit fristående. Bryggeriet ägs i dag till största del av familjen Dethleffsen-Petersen, som köpte in sig i företaget under 1920-talet.