Karlsberg Brauerei har presenterat sitt resultat för 2019. Det visar att bryggeriet växte ytterligare i såväl Tyskland som på andra marknader.

Karlsberg Brauereis inhemska försäljning, som bland annat omfattar de strategiskt viktiga märkena Karlsberg och Mixery, växte marginellt från 73,2 miljoner euro till 73,3 miljoner euro. Mixery ökade med 1,3 procent och befäste därmed sin position som ett marknadsledande märke inom ölblandningar. Märket Karlsberg ökade med 1,1 procent och behöll ledningen på den regionala marknaden med flaggskeppet Karlsberg Urpils.

Karlsbergs representant Christian Weber ser tillbaka på ett godkänt år (foto: Karlsberg).

Utlandsförsäljningen ökade med sex procent, från 18,3 miljoner euro till 19,4 miljoner euro. Det är huvudsakligen Karlsbergs egna märken som står för den ökningen. Försäljningen av bryggeriets partnermärken var i princip oförändrad och landade på 8,1 miljoner euro.

Bruttointäkterna var något lägre än förra året, vilket dock var förväntat. De minskade från 130,9 miljoner euro 2018 till 125,8 miljoner euro i fjol. Bryggeriet tror att försäljningen under 2020 kommer att ligga på ungefär samma nivå som förra året. Intäkterna innan räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) tror man kommer att hamna någonstans mellan sexton och nitton miljoner euro (i år 19,6 miljoner).

Karlsberg Brauerei grundades 1878 i staden Homburg i Saarland, som då var en del av Bayern. Bryggeriet namngavs efter ett närliggande slott. Dagens ägare Richard Weber är barnbarnsbarn till bryggeriets grundare. Utanför Tyskland kallas bryggeriets öl för Karlsbräu, för att det inte ska blandas ihop med danska Carlsberg. Bland bryggeriets lokala märken finns Becker’s Pils, Zischke och Trierer Löwenbräu.