Georg Schneider är sjätte generationens ägare av familjeföretaget Schneider Weisse och dessutom ordförande för det bayerska bryggarförbundet. Han tror att ölförsäljningen kommer att sjunka kraftigt på grund av coronaviruset.

Det är i en intervju med Augsburger Allgemeine som Georg Schneider ger sin syn på den rådande situationen och dess påverkan på den, i första hand, bayerska bryggerinäringen. Han tror att ölförsäljningen kommer att sjunka kraftigt när människor inte vill eller får gå på restauranger och krogar, som är en viktig försäljningskanal för de bayerska bryggerierna. Han tror dock inte att folk kommer att dricka mer öl hemma. Eftersom öldrickande i Bayern är så starkt förknippat med social samvaro, kommer alla råd om att stanna hemma bara ha negativa effekter på ölförsäljningen.

Georg Schneider tror på sjunkande ölförsäljning i coronavirusets spår (foto: Marcus Merk).

På frågan om han känner till huruvida bayrarna har börjat hamstra öl, som en del hamstrar toalettpapper eller pasta, svarar Schneider att han inte ser några sådana tendenser. Stora inköp av drycker har visserligen ökat i liten grad i vissa regioner, men i slutändan handlar det också om hur mycket förvaringsutrymme man har hemma. Schneider säger att det inte är tillgången på öl som kan bli problematisk under långdragen kris, utan hur det ska levereras till konsumenterna. Om hela samhället blir lamslaget kommer alla livsmedelsleveranser vara i fara.

Hur ett företags verksamhet ska bedrivas vidare om många anställda blir sjuka är en fråga som även bryggerinäringen tampas med. Schneider menar att såväl bryggeriernas produktion som dess försäljning kan påverkas om många nyckelpersoner är borta. Han understryker dock att coronaviruset inte kan förorena eller föras vidare av öl, eftersom både pH-värde och alkoholhalt är skadligt för viruset.