Tidigare i mars valde branschorganisationen Die Freien Brauer en ny styrelse. Till ordförande valdes Herbert Zötler.

Den 11 och 12 mars samlades medlemmarna i Die Freien Brauer för att välja ny styrelse, något man gör vart tredje år. Den avgående ordföranden Axel Stauder från Privatbrauerei Stauder lämnade över klubban till Herbert Zötler, ägare av Privat-Brauerei Zötler. Till vice ordförande utsågs Jürgen Nordmann från Störtebeker Braumanufaktur. Båda rollerna tillsattes efter ett enhälligt beslut. I styrelsen ingår dessutom nio ytterligare medlemmar.

Herbert Zötler utsågs enhälligt till ny ordförande för Die Freien Brauer (foto: Brauerei Zötler).

Som ny ordförande har Herbert Zötler redan satt upp såväl interna som externa mål för organisationen. Internt handlar det om organisationen ska bli mer inflytelserik genom att bli mer professionell och transparent, samtidigt som man stärker nätverket mellan de olika medlemsbryggerierna. Externt står hela branschen inför stora utmaningar de kommande tre åren. Som en värdedriven organisation menar Zötler att Die Freien Brauer måste bli en ännu starkare och mer kompetent röst för sina medlemmar.

Die Freien Brauer består av 39 oberoende familjebryggerier i Tyskland, Österrike och Luxemburg. Tillsammans har de sedan 1969 arbetat för att bevara ölkulturens mångfald i Europa. Medlemsbryggerierna producerar ungefär sju miljoner hektoliter öl per år, fördelat på cirka 350 olika ölsorter i ett trettiotal stilar. Varje år tränar man upp cirka 200 lärlingar till olika arbeten inom bryggerinäringen. Tillsammans har medlemsbryggerierna också investerat runt 95 miljoner euro i sina verksamheter de tre senaste åren.