På grund av coronapandemin har mängder av stora och små evenemang ställts in eller flyttats. Oktoberfestbesökare världen över undrar nu ängsligt vad som händer med årets festival. Festivalgeneral Clemens Baumgärtner ger besked.

”Frågan berör oss alla”, säger Clemens Baumgärtner, Münchens finansråd och därmed chef över Oktoberfest. ”Som arrangör vill jag så klart, tillsammans med alla våra samarbetspartner, inte att vi ska behöva ställa in. Därför följer vi situationen noga och väntar till allra sista stund innan vi fattar ett beslut som inte kan återkallas. Det beslutet kommer att fattas senast i juni.”

Senast i juni fattas beslut om det blir någon Oktoberfest i år (foto: München Tourismus/Tommy Lösch).

Baumgärtner fortsätter med att berätta att planeringen för årets Oktoberfest än så länge fortskrider som vanligt och att det är för tidigt att fatta ett bindande beslut i dag. Det beslut som slutligen tas kommer dock att fattas utifrån största möjliga ansvarstagande. Till syvende och sist kommer det till stor del vara beroende av vilka råd de medicinska experterna ger och vilka hälso- och säkerhetsföreskrifter som de tyska och bayerska regeringarna har infört.