Bitburger-chefen Axel Dahm ser dystert på den tyska ölindustrins framtid. Till Frankfurter Allgemeine Zeitung säger han att försäljningen av öl för konsumtion utanför hemmen kan komma att minska med femtio, kanske upp till åttio procent, i år.

Även om försäljningen av öl i dagligvaruhandeln förutspås öka med två-tre procent, kommer det inte väga upp förlusterna inom restaurang- och evenemangssektorn, säger Axel Dahm till Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Branschmässor, kongresser, företagsfester och stora privata fester kommer att minska permanent, tror han. Att många restauranger och hotell har problem och läggs ner innebär också problem för Bitburger Braugruppe, som i dag levererar till cirka 50 000 serveringsställen i Tyskland. Dahm menar att coronakrisen har förändrat människors beteende på ett grundläggande sätt och att man helt enkelt kommer att dricka mindre öl utanför hemmet i framtiden. På Bitburger förutspår man att ölmarknaden som mest kommer att nå åttio procent av de nivåer som rådde innan coronapandemin.

Axel Dahm förutspår att tyskarna kommer att dricka mindre öl utanför hemmet i framtiden (foto: Rudolf Wichert/Handelsblatt).

Som den största aktören på fatölsmarknaden har Bitburger under flera år varit en av Tysklands mest framgångsrika och välmående bryggerikoncerner. Enligt Axel Dahm står koncernen fortfarande stark, men måste vidta vissa åtgärder för att fortsätta göra det. Mer specifikt innebär det att man framöver i huvudsak kommer att fokusera på tre märken på den nationella tyska marknaden. Först och främst så klart märket Bitburger, därefter veteölsmärket Benediktiner samt Köstritzer, som är marknadsledande inom segmentet schwarzbier. Märken som König Pilsener, Licher och Wernesgrüner kommer främst marknadsföras regionalt. Axel Dahm säger också att märkena kommer bli mer specialiserade. Han understryker dock att man inte avser ta bort några märken eller lägga ner bryggerianläggningar.