Korn är en central ingrediens i all ölbryggning. Årets tyska skörd av vinterkorn ser ut att bli mindre än förra årets. Anledningen är en torr vår och sena frostnätter.

Den tyska lantbruksorganisationen DBV uppskattar att årets skörd av vinterkorn kommer att landa på 8,9 miljoner ton. Det ligger visserligen i nivå med snittet för åren 2015-2019, men är nio procent (eller 900 000 ton) mindre än förra året. Orsakerna till detta går att finna i torkan under april och maj, men även att det förekom frostnätter långt in på våren.

Årets tyska skörd av vinterkorn ser ut att bli mindre än förra årets (foto: Die Saat).

Den totala ytan som odlas har också minskat med 2,3 procent sedan 2019 och uppgår i år till 1,32 miljoner hektar. Antalet skördade ton per hektar har också minskat med sju procent till 6,7 ton sedan i fjol. Det regn som föll i Tyskland under maj och juni kom alltså försent för vinterkornet. Med sommarkornet inräknat ser årets sammanlagda tyska kornskörd ut att landa på runt elva miljoner ton.

Skörden av vintervete har å sin sida nyligen börjat i vissa tyska odlingsregioner. Sommarens ostadiga väder orsakar dock problem för bönderna, som tvingas göra upprepade uppehåll i skördearbetet. De tyska lantbrukarna hoppas nu på torrare väder de kommande veckorna, så att grödorna får möjlighet att utvecklas på ett bra sätt. Kvaliteten på det mogna vintervetet påverkas negativt om det utsätts för mycket regn och inte kan skördas i tid, skriver branschtidningen Agrarheute.