Tysklands tillverkare av alkoholhaltiga drycker la mindre pengar på marknadsföring under 2019 jämfört med året innan. Av de totala reklamkostnaderna på 609 miljoner euro stod bryggerierna för den största delen.

Enligt en undersökning från Nielsen Media Research minskade alkoholindustrin sina reklamutgifter med 1,3 procent under 2019. I särklass mest reklampengar satsade de tyska ölbryggerierna, som förra året spenderade 392 miljoner euro på marknadsföring. Det är dock en minskning med 7,5 procent från 2018, då man la ner 424 miljoner euro på att synas i olika kanaler.

Tyska bryggerier minskade reklamutgifterna något under 2019 (foto: Adobe Stock/olegkruglyak3).

Spritillverkarna å sin sida betalade mer för sin marknadsföring 2019. För dessa företag uppgick reklamutgifterna till 115 miljoner euro, vilket är 9,5 procent mer jämfört med året innan. På tredje plats hittar vi tillverkarna av mousserande viner, som satsade 78 miljoner euro på reklaminsatser (en ökning med 11,4 procent). Vintillverkarna var de som satsade minst på marknadsföring, även om 24 miljoner euro är drygt trettio procent mer än 2018.

Siffrorna kommer från alkoholdryckestillverkarnas branschorganisation BSI och deras rapport ”Data från alkoholbranschen 2020”. Informationen i rapporten är sammanställd av Nielsen Media Research, som har granskat dryckestillverkarnas reklamutgifter i kanaler som internet, trycksaker, radio och TV, utomhusreklam samt direktreklam.