Hamburgbryggeriet Holsten moderniserar sitt varumärke. Bryggeriet vill framhäva sina 140-åriga historia och ger bland annat sin klassiska riddare en ansiktslyftning.

Efter två års arbete är Holstens nya design nu klar för lansering, vilket sker i Tyskland den 20 september. En viktig del av varumärkets uppiffning är den nya designen på Holsten flasketiketter, där bryggeriets ikoniska riddare får en mer framträdande roll. Holsten menar att bilden av den skinande krigaren, tillsammans med det nydesignade teckensnittet och loggans färgsättning, markerar en tydlig koppling mellan det moderna och det traditionella

Holstens klassiska riddare får en mer framträdande roll i den nya designen (foto: Carlsberg Deutschland).

Den nya designen har tagits fram efter omfattande marknadsundersökningar och har mottagits positivt av såväl återkommande som mer tillfälliga Holstenkunder. Från bryggeriets sida ser man den nya designen som ett viktigt steg i att stärka sin konkurrenskraft på en mycket tuff marknad och att ändra märkets image. Holsten uppfattas ofta som ett ”industrimärke”, trots att det ständigt får högre betyg än sina konkurrenter i olika blindtester.

Så sent som 2012 ändrade Holsten flasketiketternas design från den vänstra till den högra (foto: designtagebuch.de).

Holsten-Brauerei grundades 1879 i Hamburgstadsdelen Altona. I november 2019 flyttade dock bryggeriet till en ny anläggning i Hausbruch, strax utanför centrala Hamburg.Holsten har i dagsläget cirka 450 anställda. Holstenmärket omfattar i dag sorterna Holsten Pilsener, Holsten Edel, Holsten Alkoholfrei, Holsten Extra Herb, Holsten Export och Holstein Bernstein Lager. Sedan 2004 tillhör bryggeriet den danska bryggerikoncernen Carlsberg Group.