Coronakrisens 2020 kommer att bli det svåraste året på länge för den tyska bryggerinäringen. Tysklands bryggerier räknar med ett försäljningstapp på minst fjorton procent. Det framgår av en enkätstudie gjord av det tyska bryggeriförbundet, DBB.

Bryggeriernas dystra inställning får stöd av siffror från Tysklands statistiska centralbyrå Destatis, som visar att den tyska ölförsäljningen minskade med 6,6 procent (motsvarande drygt tre miljoner hektoliter) under det första halvåret. Svårast har de bryggerier haft det som säljer en stor del av sin öl till restaurangbranschen. Eftersom tyska uteställen länge höll stängt under våren, har vissa bryggerier sett sin försäljning minska med mer än sjuttio procent under perioden. Det tyska bryggeriförbundet (DBB) fruktar nu att tyska bryggerier och restauranger kommer att uppleva en konkursvåg som aldrig setts maken till om inte politikerna sätter in fler stödåtgärder.

Det kan bli tomt i många glas om inte bryggerierna får mer stöd (foto: Adobe Stock/gannamartysheva).

För att känna av stämningen bland sina medlemmar har DBB gjort en enkätundersökning, som besvarades av åttio bryggerier i olika storlekar. Merparten av dessa upplever att de offentliga stödåtgärder som hittills vidtagits inte är tillräckliga. 54 procent svarar att de vill ha mer hjälp från tyska staten och förbundsländernas regeringar. Endast 25 procent uppger att de är nöjda med det stöd som ges. Många bryggerier vill också att den momsreduktion som införts till och med den 31 december ska förlängas och även omfatta drycker inom restaurangnäringen och inte bara mat som det är nu. Man vill också se att utomhusservering tillåts på federal nivå även under höst och vinter.

Bryggerierna efterfrågar också mindre byråkrati och mer flexibilitet vid handläggningen av statliga stöd. 69 procent av de svarande bryggerierna uppger också att de kommer att skära ner på sina marknadsföringsbudgetar under 2020. Endast 23 procent säger att de inte kommer att förändra något gällande sin annonsering. Åtta procent uppger att de till och med kommer att öka sina annonsutgifter.