Kölns bryggeriförbund ifrågasätter den nedstängning av restauranger och hotell som gjorts i olika delar av Tyskland under coronapandemin. Förbundet menar att det finns ställen där risken för att smittas av viruset är mycket högre.

Till grund för Kölner Brauerei Verbands (KBV) påstående ligger den vetenskapliga nyhetsskriften Epidemiolgische Bulletin från det välrenommerade Robert Koch Institut (RKI). I nummer 38/2020 publiceras en studie av utbrottet av covid-19 i Tyskland. Enligt KBV framgår det där att risken att smittas av sjukdomen generellt är som störst i hemmet, följt av asylboenden, äldreboenden, vårdhem och dagverksamheter för äldre. KBV menar därför att hotell- och restaurangbranschen drabbas orimligt hårt av vad man kallar en ”nedstängning via bakdörren”.

Kölns bryggeriförbund menar att restaurangbranschen drabbas orimligt hårt av coronarestriktionerna (foto: Lino Mirgeler/DPA).

I rapporten från den 8 oktober skriver RKI att utbrott av covid-19 fortsätter att dyka upp över hela Tyskland i olika miljöer. Klustersmittor har till stor del inträffat i samband med familjesammankomster och andra privata fester samt i ålderdomshem, sjukhus, asylboenden, gemensamhetsanläggningar, slakterier samt i anslutning till religiösa evenemang och vid resor. ”Det är värt att notera att restauranger, pubar, evenemangslokaler och hotell inte uttryckligen nämns i RKI:s bulletiner”, säger KBV:s vd Christian Kerner till Getränke Zeitung.

Även den tyska hotell- och restaurangbranschens organisation Dehoga ifrågasätter de tyska förbundsländernas nedstängningar av mat- och övernattningsställen. Till Saarbrücker Zeitung säger organisationens vd Ingrid Hartges att hon inte förstår vare sig nyttan eller syftet och nödvändigheten med nedstängningarna. Även hon hänvisar till en undersökning gjord vid Robert Koch Institut, där man granskade 55 000 fall av covid-19 som konstaterats mellan februari och mitten av juli. Av dessa var det bara 1,6 procent som kunde härledas till restaurang- eller hotellbranschen.