Den tyska ölförsäljningen gick uppåt under september visar siffror från Tysklands statistiska centralbyrå Destatis. I alla fall om man jämför med samma månad förra året.

De tre första veckorna av årets septembermånad var i Tyskland varmare, torrare och soligare än snittet, vilket också visar sig på ölförsäljningen. Jämfört med samma månad förra året sålde tyska bryggerier 2,3 procent mer öl i år sett till totalen, enligt Destatis siffror. Av detta stod den inhemska försäljningen för en ökning på 1,5 procent. Då ska man komma ihåg att ölförsäljningen i september 2019 ökade med 5,4 respektive 6,3 procent jämfört med 2018. Då spelar det kanske mindre roll att årets septemberförsäljning var cirka 700 miljoner hektoliter mindre än den i augusti.

Milt septemberväder gynnade den tyska ölförsäljningen (foto: DBB).

Den tyska ölexporten ökade med 0,9 procent, trots att det såldes betydligt mindre öl till Tysklands grannländer jämfört med september i fjol. Den skrala försäljningen speglar coronapandemins effekter för restaurangbranschen i dessa länder och att många populära besöksmål och evenemang tvingats hålla stängt. Exporten till länder utanför EU har dock återhämtat sig rejält efter den tvärnit som inträffade i april och maj. Enligt det tyska bryggeriförbundet DBB ökade exporten utanför EU med 13,3 procent i september, vilket motsvarar 2,3 procent så här långt under året. Inte minst verkar det finnas ett stort sug efter tyskt öl på den kinesiska marknaden.