Meckatzer Löwenbräu står inför den största investeringen i bryggeriets historia. Planen är att lägga tolv miljoner euro på en ny jäsnings-, lagrings- och jästkällare i anslutning till bryggeriet. Satsningen är ett led i en modernisering av anläggningen från 1975 under ledorden hållbarhet och kvalitet.

Bygget beräknas ta ett och ett halvt år och ska resultera i en 22 meter hög, 30 meter bred och 27 meter lång byggnad på Meckatzer Löwenbräus ägor. En anledning till att bryggeriet gör denna satsning är att de befintliga byggnadernas standard gör det svårare att producera öl av jämn kvalitet, enligt bryggeriets ägare Michael Weiss. ”Genom att använda den senaste tekniken kan vi bättre kontrollera bryggprocessen, hålla rätt temperaturer och spara energi”, säger i sin tur bryggmästaren och projektledaren Max Stör, som räknar med att man med den nya byggnaden kan sänka energiåtgången med 125,8 megawattimmar. Det motsvarar energibehovet hos cirka trettio lägenheter och skulle kunna sänka bryggeriets koldioxidutsläpp med sextio ton per år.

Meckatzer står inför en historiskt stor investering (foto: Meckatzer Löwenbräu).

Max Stör säger också att den nya jästkällaren förbättrar bryggeriets möjligheter att sköta om sin egenodlade jäststam och ta den viktigaste delen av bryggningsprocessen till en helt annan nivå. Den nya tekniken kommer dock inte att ersätta några anställda, snarare tvärtom.  Bryggeriet planerar redan nu för att kunna öka arbetsstyrkan med tio procent för att i framtiden kunna förbättra tillverkningsprocessen ytterligare och möta framtidens krav från kunderna.

Rötterna till bryggeriet från Meckatz i västra Allgäu går att spåra tillbaka till 1738. Bryggeriet kallades från början bara för Löwenbräu, men fick ändra namn i början av 1900-talet för att inte förväxlas med det mer kända Löwenbräu i München.Meckatzer Löwenbräu har ägts av familjen Weiss sedan 1853 och styrs numera av Michael Weiss. 1905 ansökte man om registrering av varumärket för Meckatz Weiss-Gold, något som beviljades tre år senare som det första ölmärket i Allgäu. Produktionen ökade från 6 000 hektoliter år 1900 till 14 000 hektoliter 1914. 1975 nådde man för första gången 100 000 hektoliter. 2014 låg produktionen på 170 000 hektoliter.