Branschorganisationen Die Freien Brauer kräver mer ekonomiskt stöd av den tyska staten. Med ett öppet brev till Tysklands ledande politiker gör man därmed gemensam sak med andra kritiker som menar att staten inte gör tillräckligt för att stödja bryggerinäringen under coronapandemin.

Die Freien Brauer, som organiserar cirka fyrtio medelstora byggerier, välkomnar det stöd som den tyska regeringen lovar ge restaurangbranschen under landets andra coronalockdown i november. Man tycker dock det är fel att stödet inte kommer fler till gagn, som restaurangernas och barernas partner i bryggeribranschen. Die Freien Brauer känner sig bortglömda av politikerna och ber dem att också uppmärksamma den första länken i restaurangernas leveranskedja. De medelstora bryggerierna menar man är extra betydelsefulla i sin roll som partner till restauranger och cateringföretag och att man tillsammans med dryckesgrossisterna utgör något av branschens ryggrad.

Die Freien Brauers Axel Stauder, Jürgen Keipp och Herbert Zötler hör till dem som kritiserar tyska regeringens bristande stöd till de medelstora bryggerierna (foto: Björn Friedrich).

Intresseorganisationens vd Jürgen Keipp skriver att man vill att politiska makthavare på nationell nivå utökar beslutet om ekonomiskt stöd till att även gälla alla restaurangbranschens partnerföretag, oavsett hur stora dessa är, och kompensera alla bryggerier med motsvarande 75 procent av intäkterna. Han motiverar organisationens krav med att de medelstora familjeägda bryggerierna, förutom att utgöra en stor del av restaurangbranschens partnerföretag, även visat stor solidaritet med sina partner under den tid som coronapandemin pågått. Han skriver vidare att man kommer att fortsätta vara göra detta, men att bristen på politiskt stöd påverkar bryggerierna på ett sätt som är oacceptabelt.