De hårda restriktioner som införts av de tyska förbundsländerna i samband med höstens eskalerande coronautbrott har satt sina spår i ölförsäljningen. Trots en ljusning månaden innan rasar försäljningen i oktober med tvåsiffriga procenttal.

Den inhemska tyska ölförsäljningen minskade med tio procent under oktober, visar siffror från Tysklands statistiska centralbyrå Destatis. Under oktober 2020 såldes det 5 428 346 hektoliter öl, vilket kan jämföras med fjolårets 6 028 851 hektoliter. För hela perioden januari till oktober har årets ölförsäljning minskat med 4,7 procent jämfört med samma period 2019. Destatis pekar på höstens hårda restriktioner som en stort bidragande orsak till minskningen. Många förbundsländer har infört begränsningar för privat umgänge och fester. Övernattningsställen har också tvingats hålla stängt och många har därför inte rest under höstens lov, vilket även påverkat restaurangernas verksamheter.

Den tyska ölförsäljningen rasade i oktober till följd av coronarestriktionerna (foto: Adobe Stock/gannamartysheva).

Exporten till andra EU-länder sjönk med 16,2 procent under oktober, jämfört med samma månad förra året. Många länder i unionen har vidtagit drastiska åtgärder för att stävja coronautbrottet och bland annat infört utegångsförbud och begränsat människors rörelsefrihet på olika sätt. Detta har givetvis påverkat ölförsäljningen även i dessa länder och därmed också den tyska exporten. Undantaget utgörs återigen av exporten till länder utanför EU, som ökade med 12,6 procent under oktober månad. Den ökningen bidrar dock inte så mycket till att förbättra totalen för månaden.