Coronaåret 2020 sålde tyska bryggerier och dryckesåterförsäljare cirka 8,7 miljarder liter öl. Det är en minskning med 5,5 procent eller 508,2 miljoner liter jämfört med året innan.

82,6 procent av all öl som såldes i Tyskland förra året var ämnad för den inhemska marknaden. Jämfört med 2019 minskade försäljningen inom Tyskland med 5,5 procent till 7,2 miljarder liter. Exporten uppgick till cirka 1,5 miljarder liter. Av detta gick 778,2 miljoner liter till andra EU-länder, en minskning med 13,1 procent från året innan. Den del som såldes till länder utanför EU ökade dock med 3,7 procent och uppgick till 725,3 miljoner liter. 11,9 miljoner liter (-4,5 procent) gick till bryggerianställda som så kallad Haustrunk. Det visar färska siffror från Tysklands statistiska centralbyrå Destatis. Siffrorna inkluderar inte alkoholfri öl eller andra maltdrycker samt öl som importerats från länder utanför EU.

Stängda uteställen drog ner ölförsäljningen kraftigt under våren (foto: Ralph Peters).

Ölblandningar, det vill säga öl blandat med citronsaft, cola, fruktjuice eller andra alkoholfria tillsatser, stod för fem procent av den totala ölförsäljningen 2020 med 437,3 miljoner liter. Det är en minskning med 2,9 procent från 2019. Nedstängda restauranger och andra uteställen samt inställda festivaler och evenemang är en stor del av förklaringen till den minskade ölförsäljningen. Tydligast märktes detta i april (-17,3 procent) och maj (-13 procent). Under sommaren lättades restriktionerna och ölförsäljningen återhämtade sig något. Höstens hårdare åtstramningar gjorde dock att den sjönk drastiskt igen; i november med 14,1 procent. Den tyska ölförsäljningen har dock minskat kontinuerligt i flera årtionden. 1993 infördes en ny skattelag och sedan dess har försäljningen minskat med 2,5 miljarder liter eller 22,3 procent.