Radeberger slutar använda sin egendesignade 33-centilitersflaska till förmån för de longneck-flaskor som ska användas i den gemensamma pantflaskbanken Gemema. På detta sätt hoppas Radeberger kunna bidra till ett stabilare system för returglas.

För femton år sedan blev Radeberger Pilsner ett av de första nationella ölmärkena med en egendesignad flaska, med namnet tydligt präglat på flaskhalsen. Nu skrotas den klassiska designen och 33-centilitersflaskorna kommer successivt ersättas av samma standardiserade flaskor som används av alla dryckestillverkare som är ansluta till returglasbanken Gemema. De första backarna med de nya flaskorna kommer ut på marknaden i början av mars.

Nu försvinner Radebergers egendesignade flaska från marknaden (foto: Radeberger Gruppe).

I dagsläget är inte 33-centilitersflaskor den vanligaste förpackningen i Radebergers produktion. Det är dock den flasktyp som bryggerierna oftast brukar sätta sin egen prägel på, vilket gör att flaskorna inte kan återanvändas av andra dryckestillverkare. Detta ökar i sin tur risken för att bryggerier står utan tomglas, något som blivit ett allt större problem i Tyskland. Tillsammans med Bitburger, Krombacher och Warsteiner grundade därför Radeberger förra året flaskbanken Gemema. Syftet med den är att undvika ytterligare individualisering av flaskorna och på så sätt skapa ett bättre fungerande återvinningssystem.