Flensburger Brauerei sålde 640 000 hektoliter öl i Tyskland förra året. Det är knappt en procent mindre jämfört med 2019. Om man räknar bort alkoholfria öl blir tappet endast 0,4 procent.

Som för många andra bryggerier har Flensburger Brauerei tappat mycket försäljning av fatöl, som dock endast utgör cirka tio procent av bryggeriets totala omsättning. Under coronaåret 2020 sålde man cirka 30 000 hektoliter fatöl, vilket motsvarar en minskning med 52 procent från året innan. Exporten minskade i sin tur med tretton procent till 28 000 hektoliter.

Detta kompenseras dock till stor del av att den inhemska flaskölsförsäljningen ökade med ungefär 28 000 hektoliter. Särskilt populära var de alkoholfria sorterna Flensburger Frei och Radler. Även den ljusa och lättdruckna Flensburger Gold sålde bra. Den ökade flaskförsäljningen i butik väger därmed i princip upp förlusterna på fatölssidan.

Den ökade försäljningen av flasköl väger till stor del upp förlusterna på fatölssidan (foto: Flensburger Brauerei).

För att möta den ökade efterfrågan på flasköl var bryggeriet tvunget att göra stora och oväntade investeringar i sina klassiska bygelflaskor samt öka lagerkapaciteten. Runt midsommar var det med nöd och näppe man lyckades leverera flasköl i tillräcklig omfattning. Flensburger tror att utvecklingen under 2021 kommer att följa ungefär samma mönster som 2020. Man tror dock att marknaden kommer att stabiliseras under hösten och att 2022 kommer att handla om att ta sig tillbaka till de nivåer som rådde innan pandemin.

Under 2021 planerar Flensburger att investera cirka sju miljoner euro i ny teknik samt att hitta en plats för ett nytt logistikcenter. Flensburger Brauerei grundades 1888 och har hela tiden varit fristående. Bryggeriet ägs i dag till största del av familjen Dethleffsen-Petersen, som köpte in sig i företaget under 1920-talet.