Vid en presskonferens i början av februari presenterade det bayerska bryggeriförbundet sin syn på förra årets försäljningssiffror. Man menar att läget inte är så illa som statistiken visar men att det finns en del jobb att göra från politikens sida.

Under 2020 sålde bayerska bryggerier ungefär en miljon hektoliter öl mindre jämfört med året innan, vilket motsvarar en minskning på 4,1 procent. Tusentals inställda festivaler och andra evenemang och en export som sjönk kraftigt i början av coronapandemin, påverkar starkt de bryggerier som har sin huvudsakliga försäljning genom dessa kanaler. Precis som i övriga Tyskland har dock försäljningen av öl i butik ökat, vilket gör det svårt att ge en samlad bild av hur branschen som helhet påverkats. Konkurrensen på butikshyllorna är dock stenhård och många livsmedelskedjor använder låga priser på öl som ett sätt att locka fler kunder, något som också missgynnar de små producenterna.

Bayerska bryggeriförbundets högsta ledning med Walter König, Georg Schneider och Lothar Ebbertz presenterar fjolårets siffror (Bayerischer Brauerbund).

Ungefär trettio procent av all öl som produceras i Bayern säljs via restauranger. Coronapandemin slår därför också hårt mot de privatägda bryggeripubarna och -restaurangerna, som utgör en stor del av den bayerska ölkulturen. Medan bagerier och konditorier med tillhörande kaféer klassas som restaurangverksamhet, går bryggeriägda uteställen under lagstiftningen för ”blandverksamhet”. De är därmed inte berättigade till många av de stöd som restaurangbranschen i övrigt har rätt till. Här finns det ett akut behov av förändringar, menar det bayerska bryggeriförbundet Bayerischer Brauerbund.

Förbundet har höga förhoppningar gällande den bayerska bryggeriindustrin och kräver effektiva och riktade stödinsatser från förbundslandets styrande politiker. En effektiv åtgärd skulle vara att återställa den gamla ölskatten, vilket skulle ge små och medelstora bryggerier bättre ekonomiska förutsättningar. Ordförande Georg Schneider menar att de bayerska bryggerierna är en central del av restaurangbranschen och kräver därför en omedelbar sänkning av skatten på tjänster riktade mot denna, inklusive drycker, från nitton till sju procent.