Fackförbundet för tyska livsmedels- och restaurangbranschen vill höja lönerna för Bayerns 11 000 bryggerianställda med 3,8 procent det kommande året. Kravet läggs fram inför avtalsförhandlingarna som startar den 18 mars och kommer mitt under pågående coronakris.

Målet med fackförbundet Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststättens krav är inte bara att öka de bryggerianställdas inkomster, utan också att trygga deras anställningar. Enligt det bayerska bryggeriförbundet (Bayerischer Brauerbund) kommer löneökningar i den storleken dock bara spä på de ekonomiska problemen för bryggerierna i regionen. Bryggeriförbundets vd Lothar Ebbertz är mycket irriterad över fackets krav. ”De tar inte hänsyn till den dramatiska situation som branschen befinner sig i. Bryggerierna har drabbats hårt av nedstängningarna i restaurangsektorn och visar redan i dag röda siffror”, säger han till Getränke Zeitung.

Bayerska bryggeriförbundets vd Lothar Ebbertz uppskattar inte fackets krav på högre löner (foto: www.bierstadt-muenchen.de).

Bara i januari i år förlorade bayerska bryggerier en fjärdedel av försäljningen jämfört med samma månad året innan. Det är den största minskning som någonsin uppmätts för en enskild månad. För att överhuvudtaget kunna behålla några anställda under coronakrisen, har många bryggerier utnyttjat möjligheten att korttidspermittera delar av personalen. Enligt det bayerska bryggeriförbundet borde inte anställningstryggheten riskeras genom överdrivna förväntningar på löneökningar under den värsta kris som den tyska bryggerinäringen upplevt sedan andra världskriget. Förbundet förväntar sig också att medlemmarna tar med sig detta in i kommande löneförhandlingar.