Einbecker Brauhaus försäljning minskade med 2,4 procent till cirka 526 000 hektoliter under 2020. Tack vare ökad försäljning i butik och buteljering för andra bryggerier ökade dock intäkterna med 1,1 procent till i runda slängar 31 miljoner euro.

Trots ökade intäkter sjönk Einbecker Brauhaus vinst för 2020 med fyrtio procent jämfört med året innan och landade på cirka 273 000 euro. Till stor del beror detta på minskad försäljning av fatöl i coronapandemins och nedstängningarnas spår. Från bryggeriets håll menar man dock att man, jämfört med många andra bryggerier, tog sig igenom det katastrofala 2020 ganska bra. På grund av de osäkra tiderna föreslår dock styrelsen att årsstämman för över rörelseresultatet på 422 000 euro till nästa räkenskapsår.

Einbeckers ölförsäljning minskade med 2,4 procent 2020 (foto: Michael Mehle).

Ölbryggning i Einbeck har anor från medeltiden, då det fanns 700 bryggmästare i staden och alla medborgare hade rätt att brygga öl. Einbecker själva anger 1378 som sitt startår. Det baseras på ett kvitto man hittat från den 28 april det året, då två ton Einbeckeröl såldes till staden Celle. Det är dock först 1794 som Einbecker Brauhaus grundas, som ett gemensamt brygghus i staden. Dagens aktiebolag bildades 1967 och man är i dag det enda bryggeriet i Einbeck.