Den 3 maj meddelade Bayerns förbundsregering att uteserveringar kan öppnas så snart den så kallade sjudagarsincidensen understiger 100. Beskedet välkomnas av det bayerska bryggeriförbundet som dock vill se ytterligare lättnader.

När den så kallade sjudagarsincidensen, det vill säga antalet nya coronafall under en löpande sjudagarsperiod, stabiliserar sig under 100 smittade per 100 000 invånare, kan Bayerns uteserveringar öppna igen. Det beskedet gav Bayerns ministerpresident Markus Söder (CSU) under en presskonferens den 3 maj. Detta välkomnas av det bayerska bryggeriförbundet, Bayerische Brauerbund (BBB), och dess ordförande Georg Schneider.
– Alla som lovar befolkningen en återgång mot det normala de kommande månaderna, när vaccinationerna tar fart och antalet coronafall blir färre, måste också leverera om de vill behålla sin trovärdighet, säger han i ett uttalande.

Georg Schneider välkomnar de nya beskeden men vill se ytterligare stöd till Bayerns bryggerier (foto: Marcus Merk).

Enligt BBB visade restaurangbranschen redan förra sommaren att man kunde upprätthålla hygienen och hålla smittspridningen under kontroll. Man påpekar också att det finns forskning som visar att risken för att smittas utomhus är mycket liten. Helt nöjda är man dock inte med måndagens besked. I det långa loppet menar man att öppnandet av uteserveringarna måste vara hanterbart och frikopplas från sjudagarsincidensen. Restauranger skulle då kunna hålla öppet för dem som är vaccinerade och dem som redan har haft covid-19 eller som kan uppvisa ett negativt coronatest.

Mycket talar för att det kommer att ta flera månader innan restaurangbranschen är tillbaka på de nivåer man hade innan coronakrisen. Även om bryggerinäringen välkomnar det stöd man fått, menar man att hjälpen från det offentliga för många endast kompenserar en bråkdel av de förluster man gjort. Många har heller inte fått någon hjälp alls. BBB efterlyser därför en permanent sänkning av momsen på matleveranser inom gastronomisektorn och att detta även ska omfatta drycker. Man behöver också förlänga det borttagna kravet på att företag måste ansöka om konkurs så fort skulderna överstiger tillgångarna.