Tyska mälterier går mot tuffare tider. Anledningen är nya regler som syftar till att uppnå uppsatta klimatmål genom att avgiftsbelägga fossila bränslen utifrån dess koldioxidinnehåll. Kostnaden för att producera ett ton malt kan öka med drygt åtta euro.

Den 1 januari i år trädde den så kallade Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) i kraft i Tyskland. Det är en lag som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser genom ett nationellt system med handel av utsläppsrätter. Lagen kompletterar på nationell nivå de EU-regler som tidigare antagits och som reglerar prissättningen av fossila bränslen utifrån dess koldioxidinnehåll.

De tyska mälteriernas samarbetsorganisation Deutsche Mälzerbund (DMB) menar att de nya reglerna kommer att leda till högre pris på malt, vilket på sikt hotar tyska mälteriers internationella konkurrenskraft – och till och med existens. Baserat på ett genomsnittligt värmebehov på 650 kWh per ton, kommer ett ton tysk malt bli 3,28 euro dyrare att producera. Till det kommer även 0,52 euro per ton för transport av korn och malt. De nya reglerna säger dessutom att dessa kostnader kommer att bli högre varje år för att snabba på minskningen av koldioxidutsläpp, skriver Inside Beer.

Ett ton tysk malt kan bli drygt åtta euro dyrare att producera (foto: Brauwelt).

De totala kostnaderna för ett ton malt beräknas således öka från 3,80 euro för produktion och transport i år till 8,32 euro år 2025. Till detta kommer även indirekta kostnadsökningar, eftersom hela jordbrukskedjan påverkas av ökade kostnader för bland annat gödningsmedel, drift av jordbruksmaskiner och lagerlokaler. De extra kostnaderna kommer i slutändan drabba konsumenterna, särskild bryggerierna och deras kunder.

De tyska mälteriernas vinstmarginaler uppgår redan i dag bara till ett par euro per ton. Mälterierna tampas dessutom med hård konkurrens från utlandet och har redan maximerat sin energieffektivisering. DMB menar därför att de nya reglerna inte kommer att ha den avsedda effekten, eftersom mälterierna helt enkelt inte kan minska sina utsläpp ytterligare. Man menar att lagen till och med kan ha en negativ klimateffekt, eftersom utsläppen av växthusgaser riskerar att öka om tyska bryggerier måste köpa malt från utländska leverantörer.