89 procent av tyskarna saknar gemenskapen på restauranger och i ölträdgårdar. Det visar en undersökning gjord av företaget Dimap på uppdrag av Veltins.

75 procent av de tillfrågade uppger att de kommer att besöka en ölträdgård eller restaurang redan under den första veckan eller inom en månad från det att tyska uteställen får öppna igen. 71 procent tror att det fortfarande kommer att finnas begränsningar, men att det kommer vara fullt möjligt att gå ut och ta sig en öl. Drygt hälften, eller 54 procent, av de som svarat säger att de ser fram emot en nyupphälld pilsner från fat, efter att ha behövt nöja sig med flasköl under så lång tid.

Drygt hälften av tyskarna längtar efter en nyupphälld fatöl (foto: Shutterstock).

Studien visar också att 47 procent av de svarande känner sig trygga och tillräckligt skyddade av de säkerhetsåtgärder som vidtas inom restaurangbranschen. 39 procent menar dessutom att de nedstängningar som gjorts av tyska uteställen under coronapandemin har varit onödiga. 26 procent tycker att restriktionerna är överdrivna och vill se snabba lättnader. Trettio procent tycker att nedstängningar endast behövs under en kortare period.

Undersökningen genomfördes av marknadsinstitutet Dimap på uppdrag av bryggerijätten Veltins. De tillfrågade omfattar ett representativt urval av befolkningen i åldrarna 18 till 65 år. Veltins meddelar också att man står redo att förse sina 14 000 partnerrestauranger med nybryggt fatöl. Det ska inte finnas risk för några flaskhalsar i leveranserna; bryggeriet är redo att fylla nya fat dygnet runt om det är nödvändigt.