Det som började med små bryggeriers önskan att slå sig fria från konventionen och anamma trender från andra länder har nu blivit ett etablerat synsätt i Tyskland. Nu ägnar sig även de stora bryggerierna åt ”craft”.

I Tyskland har bilden av vad som lite slarvigt kallas ”craft”-bryggare länge varit den av innovativa ölnördar som experimenterar hemma i garaget, där man försöker hitta de mest extrema smakerna. Det är framför allt de unga som anammat det som betraktas som otypiska tyska ölstilar, som pale ale, ipa, stout och porter. Samtidigt tar de avstånd från de stora spelarna, som man menar översvämmar marknaden med generisk pilsner. Öl ska enligt deras filosofi vara av hög kvalitet och bryggas av förstklassiga, naturliga ingredienser och gärna i mindre mängder.

De senaste åren har utbudet av ”craft bier” exploderat i Tyskland (foto: beyondbeer.de).

Även om de unga ölbryggarnas produkter i mångt och mycket var (och fortfarande är) att betrakta som marginella produkter, har synsättet ändå skrämt upp de stora bryggerierna tillräckligt för att de också ska haka på ”craft”-trenden. I en intervju i tidningen Die Welt säger Bitburger Braugruppes talesperson Axel Dahm att de stora bryggerierna nu visar att de också kan ägna sig åt ”craft” och att deras utvecklingsprocess inte nämnvärt skiljer sig från de små bryggarnas. Som exempel på detta nämner han ”craft”-märket Craftwerk, som Bitburger startade 2013, men också bryggeriets nyligen lanserade specialöl som Kellerbier, Winterbock och Maibock.

I tidningsintervjun medger Axel Dahm också att ”craft”-trenden bidragit med något som alla bryggerier kan vara tacksamma för: att det numera pratas mycket mer om öl, hur de produceras och vilka ingredienser de innehåller. Han får medhåll av Jeff Maisel, chef för ”craft”-märket Maisel & Friends i Bayreuth. Till Die Welt säger han att det aldrig handlat om att vara så experimentell som möjligt, utan om att åter ge ölet den höga status det förtjänar. Samtidigt medger han att man för att lyckas tvingats frångå de mest extrema, alltför beska och maltiga ölen, och anpassa sig efter de tyska konsumenternas smak.

Märket Craftwerk är Bitburgers svar på den växande ”craft”-trenden (foto: Bitburger Braugruppe).

Detta har även Veltins tagit fasta på. Med sitt specialmärke Grevensteiner gör man mildare öl som passar tyska konsumenter, men som ändå är något annat än klassisk pilsner. I mitten av 2010-talet byggde man för det syftet bland annat nya jäsnings- och lagringskällare, där ölet kan mogna i öppna kar som förr i tiden. ”Craft”-scenen har förblivit en gräsrotsrörelse i skuggan av skogen av stora bryggerier, säger Veltins talesperson Ulrich Biene till Die Welt, men menar samtidigt att ”craft”-bryggarna gjort mycket för att förbättra det tyska ölets image.