Omfattande mögelangrepp på tak, väggar och dörrar. Det var vad som mötte den bayerska kontrollmyndigheten för livsmedelssäkerhet och veterinärfrågor vid en inspektion av det bayerska mälteriet Malzfabrik Johann Zeitler.

Kontrollmyndighetens personal kunde dokumentera omfattande mögelangrepp under en inspektion på Malzfabrik Johann Zeitler i februari i år. Enligt egen utsago har mälteriet ett femtiotal tyska bryggerier bland sina kunder, däribland Augustiner Bräu. Trots de avslöjade bristerna, valde myndigheten att inte utfärda några böter eller informera allmänheten. Detta agerande har i sin tur fått skarp kritik från den europeiska intresse- och påverkansorganisationen Foodwatch, skriver About Drinks.

Allvarliga mögelangrepp har upptäckts hos den bayerska maltleverantören Johann Zeitler (foto: Bayerischer Rundfunk).

Enligt gällande livsmedelslagstiftning måste myndigheterna informera allmänheten om ”icke obetydliga” eller ”återkommande” hygienbrister, under förutsättning att dessa föranleder böter om minst 350 euro. Enligt Foodwatch visar fallet med Johann Zeitler att myndigheterna kan kringgå informationsplikten genom att helt enkelt inte utfärda några böter. Man menar också att den bayerska regeringen måste lagstifta om att alla livsmedelsinspektioner ska bli offentliga i framtiden. Den bayerska kontrollmyndigheten säger till Bayerischer Rundfunk att delar av mälteriverksamheten fortfarande är stängd och att den malt som fanns i byggnaden vid inspektionen inte får säljas vidare.