Traditionella tyska bryggerier möter i de nya hantverksbryggerierna ett allt större i hot i takt med att konsumenternas intresse för mer experimentella ölstilar växer. Det menar analysföretaget Globaldata.

De senaste fem åren har den tyska ölmarknaden minskat med 1,3 procent, samtidigt som coronapandemin inneburit en jätteutmaning för de traditionella bryggerierna, som sedan 1516 till stor del lutat sig mot den tyska renhetslagen – Reinheitsgebot. Nu tillkommer en ny utmaning i och med uppkomsten av allt fler små hantverks- eller ”craft”-bryggerier. Även om pandemin inneburit ett tillfälligt stopp, börjar nu fler och fler ölproducenter investera i dessa för Tyskland relativt nya produkter. Sedan 2019 har hantverkstrenden blivit allt påtagligare, inte minst genom att etablerade bryggerier investerar i ”craft”-produktion, men också eftersom de mer nischade hantverksbryggerierna har vuxit och utvecklats.

Det ökade intresset för ”craft” utgör ett allt större hot mot de traditionella tyska bryggerierna (foto: beyondbeer.de).

Tyskarna har gjort sig kända för att gärna hålla sig till sina traditionella ölstilar, som pilsner, veteöl och bocköl. Enligt en undersökning som analysföretaget Globaldata har gjort, uppger dock nitton procent av tyskarna att de ibland provar nya eller andra sorters öl och andra alkoholhaltiga drycker. Samtidigt ökar efterfrågan efter helt alkoholfria öl, inte minst hantverksmässigt tillverkade sådana. I samma undersökning frågade man också konsumenterna vad som får dem att prova nya ölstilar. Trettio procent svarar nyfikenhet, medan tio procent uppger att förtroende för bryggeriet och att man upplever det som transparent är viktiga faktorer.