Promenader i friska luften med sina vänner på säkert avstånd har varit en skön avkoppling för många tyskar under coronapandemin. Inte sällan tar man med sig en flaska öl eller två för utflykten. Men vad kallar man en promenadöl egentligen? En undersökning visar att det varierar.

Undersökningsföretaget Yougov har på uppdrag av Krombacher tagit reda på vad tyskar i åldrarna 18 till 34 kallar en öl som tas med under en promenad. Resultatet visar att det vanligaste begreppet är Wegbier, som används av 29 procent av de svarande. Andra vanliga uttryck är Fusspils, Faustmolle och Weghalbe. 54 procent av de tillfrågade menar att uttrycket Wegbier inte bara signalerar vad det handlar om, utan förknippar det också med en viss känsla. Det handlar om att man ser fram emot slutet på arbetsdagen och en trevlig kväll med vännerna. 58 procent av dem som svarat uppger dessutom att de brukar ha en öl tillhands när det går ut på promenad med sina kompisar.

Tyskarna tar gärna med sig en öl på promenaden, men kallar den olika saker (foto: leumund.ch).

Ibland tar dock ölen slut innan promenaden. Vad gör man då med tomglaset? 39 procent av de tillfrågade uppger att de tar med sig tomflaskan hem. 26 procent svarar att det ställer den bredvid närmaste soptunna, vilket är helt rätt ställe eftersom glasflaskor inte ska kastas bland de vanliga avfallet. Det ligger också i linje med initiativet ”Panten ska stå bredvid” (”Pfand gehört daneben”), som lanserades av den Hamburgbaserade läsktillverkaren Fritz-Kola som en välvillig gest till dem som behöver panta flaskor för att dryga ut kassan. Yougovs undersökning visar att det dock endast är fyrtio procent bland de tillfrågade som känner till detta initiativ, som för övrigt även stöds av Krombacher.

Fotnot: Yougov utförde undersökningen online mellan den 25 och 27 juni 2021. Totalt svarade 2 055 personer, varav 497 var i åldrarna 18 till 34 år.