Distriktsdomstolen i München slår fast att ett försäkringsbolag måste betala ut en halv miljon euro till Ochsenbraterei som ersättning för fjolårets inställda Oktoberfest. Pengarna lär dock inte helt täcka de tappade intäkterna från folkfesten.

I måndags kom ett domslut från Münchens regionala domstol som säger att ett icke namngivet försäkringsbolag måste ersätta krögarna bakom festtältet Ochsenbraterei med 513 000 euro för 2020 års inställda Oktoberfest. Denna summa lär dock inte täcka det verkliga bortfallet för en inställd folkfest. Hur mycket pengar det totalt handlar om är dock hemligt och fler försäkringsärenden är att vänta, skriver Süddeutsche Zeitung.

Krögarna bakom festtältet Ochsenbraterei får drygt en halv miljon euro i försäkringspengar för fjolårets inställda folkfest (foto: München Tourismus_B. Roemmelt).

Tvisten gäller en försäkring som skulle täcka ekonomiska förluster på upp till 5,2 miljoner euro. Försäkringsbolaget hävdar dock att fjolårets Oktoberfest ställdes in innan försäkringsperioden börjat. Dessutom menar man att det inte är säkert att Ochsenbraterei ens skulle ha fått vara med på Oktoberfest om den hade ägt rum. Domstolen delar dock inte den uppfattningen. Vad gäller försäkringsperioden så anser domstolen att den omfattar tiden mellan den 1 juli och den 23 oktober 2020, alltså den period under vilken Oktoberfest skulle ha ägt rum. Domstolens utslag är ännu inte fastslaget, då ett överklagande från försäkringsbolaget troligen är att vänta.

Krögarna bakom Ochsenbraterei är inte de enda som begärt ersättning från sina försäkringsbolag för att förra årets Oktoberfest ställdes in på grund av coronapandemin. Först ut var Fischer-Vroni, som följdes av familjen Reinbold och deras Schützenfestzelt. Det senare ärendet är för närvarande pausat av domstolen, som avvaktar utslaget av det överklagande som Fischer-Vroni gjort till den högre regionala domstolen.