Ölbryggartraditionen i Grafing är 600 år äldre än man tidigare trott. Istället för 1616 menar historikerna att ölbryggning har skett på orten sedan åtminstone 1060. Det gör ortens bryggeri till det tredje äldsta i Bayern.

I ett avtal från år 1060 framgår det att kyrkomannen Conrad har rätt att få en del av sin pension utbetald i öl. Denna ska i sin tur komma från en liten bayersk stad kallad Gisling, vilket är det gamla namnet på dagens Grafing. Staden kan därmed göra anspråk på att ha det tredje äldsta bryggeriet i Bayern efter Weihenstephan och Weltenburg. Detta menar i alla fall Grafingens stadsarkivarie och museiföreståndare Bernhard Schäfer, som nyligen presenterade nyupptäckta historiska fynd under en ceremoni i en lokal restaurang.

Bernhard Schäfer (längst t.v.) menar att Grafingens bryggeritradition är äldre än man tidigare trott, vilket gläder Wildbräus ägare Georg Schlederer (mitten) (foto: Christian Endt).

Av dokumenten framgår det att det var benediktinmunkar som bryggde öl i Grafing under det tidiga 1000-talet. Detta bryggeri ska ha haft kapacitet att leverera öl av såväl hög kvalitet som i stor kvantitet, vilket tyder på en mer professionell organisation än hos andra lokala bryggerier och bryggare. I och med detta tar Grafing, och dess enda ännu existerande bryggeri Wildbräu, ett rejält kliv bakåt i den bayerska ölhistorien. Endast Weihenstephan och Weltenburg kan skryta med att det bryggts öl längre på platsen med åren 1040 respektive 1050.

För Wildbräus ägare Gregor Schlederer passar de nya fynden alldeles utmärkt in i den bild man vill förmedla av bryggeriet – ett litet bryggeri med en lång historia. Schlederer tog över driften 2018 och har sedan dess arbetat med att stärka Wildbräus varumärke. Som en del i detta inledde bryggeriet tidigare i år en marknadsföringskampanj, som innebär att alla som sätter bryggeriets logga på sin bil får fyra backar öl gratis. I dagsläget består Wildbräus sortiment av sexton öl, vilket nästan är lika många ölsorter som bryggeriet har anställda – vilket är arton.

Källa: Süddeutsche Zeitung