Priset på så kallade EUR-pallar har nästa fördubblats under hösten. Det tyska storbryggeriet Veltins räknar med att man i slutet av året kommer att ha lagt ut 1,5 miljoner euro på lastpallar – en ökning med 150 procent från tidigare år. Några lägre priser är inte heller i sikte.

Turbulensen i den globala logistikkedjan är ett problem för alla företag som transporterar varor. Från Veltins sida säger man att det aldrig tidigare har varit lika stora prishöjningar eller flaskhalsar kring lastpallar som det är nu. Anledningarna till detta är flera. Förutom ett allmänt, pandemirelaterat kaos i logistikprocessen, råder det också skriande brist på sågat virke. Detta har lett till att tillverkande företag under flera månader har haft svårt att förse sina kunder med varor.

Coronapandemi och globalt logistikkaos har fått priset på lastpallar att rusa (foto: Veltins).

Några problem för Veltins leveranser är det dock inte, säger representanter för bryggerikoncernen. För att garantera sin produktion fraktar man varje år cirka 180 000 nya lastpallar till sin anläggning i Grevenstein. Ölleveranserna har aldrig varit hotade, men denna flexibilitet har också ett pris. Innan pandemin betalade Veltins 7,30 euro per lastpall. Under 2021 fullkomligt exploderade dock priserna och låg ett tag på tjugo euro per pall. Nu har priset stabiliserat sig runt femton euro, vilket ändå är nästan dubbelt så högt som priset innan pandemin.

Enligt Veltins finns det inte heller något ledigt lagerutrymme att få tag i. Detta eftersom stora mängder gods tillfälligt måste förvaras på grund av den världsomspännande störningen i varuleveranserna. Det gör också att stora mängder lastpallar är låsta. Ovanpå allt detta har pandemin också lett till att e-handeln tagit rejäl fart, vilket ytterligare spär på behovet av förvaringsutrymme och får efterfrågan på lastpallar att nå nya höjder.

Källa: Getränke News